Nie działamy w roli pośrednika/pełnomocnika, Inwestor musi nam dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty do wykonania projektu. Po zakończeniu prac projektowych, oddajemy Inwestorowi gotowy projekt do samodzielnego złożenia w odpowiednim urzędzie. Staramy się wspierać w formalnościach związanych z budową.