Dwa najważniejsze dokumenty to mapa do celów projektowych oraz Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. Informacje o  pozostałych potrzebnych dokumentach znajdą Państwo w PORADNIKU.