Nie wykonujemy instalacji odgromowej oraz uziemienia. Nie wyprowadzamy również ze zbrojenia bednarki. Inwestor może wykonać ją we własnym zakresie.