Tak, należy usunąć min. drzewa, krzewy itp.  w miejscu planowanego usytuowania budynku. Nie przeprowadzamy niwelacji terenu.