Wykop wykonujemy na odpowiednią głębokość natomiast zagęszczoną podsypkę piaskową zgodnie z umową do 40cm. Dokładną ilość podsypki jesteśmy w stanie określić po wykonaniu wykopu. Jeśli jest potrzeba wymiany większej ilości gruntu koszt ponosi Inwestor.