Średnie zapotrzebowanie cieplne można przyjąć na poziomie 35-40 W/m2 przy założeniu wentylacji mechanicznej. Przy grawitacyjnej zapotrzebowanie będzie na poziomie 55-60 W/m2. Charakterystyka energetyczna budynku jest obliczana na etapie przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę i zależy od wielu czynników.