Budynki zabezpieczone przed gryzoniami są poprzez listwę startową na elewacji oraz siatkę wróblówkę przy obróbkach dachu.