Płatności podzielone są na etapy:

1. 10 000 zł zadatek płatny 7 dni od podpisania umowy – na poczet prac projektowych

2. 25% po uzyskaniu pozwolenia na budowę

3. ok 10% po I etapie – pracach fundamentowych

4. ok 25% po II etapie – prefabrykacji

5. 25% po III etapie – po montażu

6. reszta kwoty po IV etapie – doprowadzeniu do stanu deweloperskiego