• zapewnić geodezyjne wytyczenie budynku przed budową

• zapewnić możliwość dojazdu samochodów ciężarowych na teren budowy

• zapewnić nieodpłatnie prąd na budowie na potrzeby prac (przyłącze minimum 6 kW, 3-fazowe)

• zapewnić nieodpłatnie wodę na budowie na potrzeby prac  (minimum 2 m3 na każde 100 m2 domu)

• zapewnić odpowiednie warunki do prawidłowego związania betonu w płycie fundamentowej – utrzymać stałą wilgotność betonu w szczególności od 1 do 5 doby od momentu betonowania

• zapewnić nieodpłatnie toaletę na budowie na czas budowy