Zależy to od projektowanej konstrukcji. W poddaszu na wiązarach nie ma możliwości wykonania ogrzewania podłogowego natomiast w domach z konstrukcją stropu z belek dwuteowych Steico lub drewna KVH istnieje taka możliwość. Konieczne jest wówczas zastosowanie wylewki anhydrytowej.