DOKUMENTY POTRZEBNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOMU

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Aby rozpocząć projektowanie domu potrzebujemy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. O wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej działki składamy wniosek do urzędu miasta lub urzędu gminy w zależności od miejscowości i otrzymujemy go za odpowiednią opłatą. Czas oczekiwania na dokument wynosi do 1 miesiąca. Nie wszystkie miejscowości w naszym kraju posiadają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danej miejscowości nie ma sporządzonego przez miasto lub gminę planu zagospodarowania, wówczas inwestor musi się ubiegać o decyzję o warunkach zabudowy. Uzyskanie takiej decyzji zajmuje około 2 miesiące. Należy jak najszybciej złożyć w urzędzie wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (warto dokładnie zapytać w urzędzie jakich załączników faktycznie wymagają). We wniosku podaje się podstawowe parametry planowanego budynku więc warto mieć wstępnie wybrany projekt.

2. Aktualna mapa do celów projektowych

Aktualna mapa do celów projektowych potrzebna jest w skali 1:500. Mapę tę może wykonać dowolny geodeta na zasadzie zlecenia usługi (takiej mapy nie da się zamówić w żadnym urzędzie). Na mapie powinna zostać zaznaczona przez geodetę nieprzekraczalna linia zabudowy. Mapa powinna obejmować dostęp do drogi publicznej. Uwaga! Mapę należy zamówić u geodety jak najszybciej jeśli została podjęta decyzja o budowie domu na konkretnej działce. Czas oczekiwania na mapę może być bardzo długi w zależności od lokalizacji działki. Brak mapy wstrzyma ukończenie prac projektowych. Bez tej mapy nie da się złożyć wniosku o pozwolenie na budowę domu. Wymagany jest tylko 1 egzemplarz oryginału mapy do celów projektowych. Bardzo przydatny na etapie projektowania jest również plik z mapą w formacie DXF od geodety, jego przesłanie możliwe jest zwykle przed otrzymaniem oryginałów mapy do celów projektowych od geodety, co usprawnia proces projektowy.

3. Dokument potwierdzający dokładną powierzchnię działki

Konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego powierzchnię działki tj. uproszczony lub pełny wypis z rejestru gruntów. Jeśli na działce zlokalizowane są istniejące budynki konieczny jest również wypis z kartoteki budynków. Informacja o dokładnej powierzchni działki potrzebna jest do projektu zagospodarowania terenu oraz bilansów w projekcie budowlanym.

4. Opinia geotechniczna

Badanie gruntu wykonuje dla Państwa geotechnik na zasadzie zlecenia usługi. Takie badanie należy zlecić do wykonania w trakcie prac projektowych po uzgodnieniu z projektantem lokalizacji domu na działce.

5. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Praktycznie każda działka budowlana posiada dostęp do drogi publicznej, czyli przylega do takiej drogi (I) lub dostęp zapewniony jest przez drogę wewnętrzną, w której inwestor posiada udział (II).
Jeśli działka przylega do drogi publicznej należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.
Zarządcy dróg:
• drogi gminne – wójt/burmistrz/prezydent miasta,
• drogi powiatowe – zarząd powiatu,
• drogi wojewódzkie – zarząd województwa,
• drogi krajowe – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
wyjątek stanowią drogi publiczne (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) w granicach miast na prawach powiatu, dla których zarządcą jest prezydent miasta.
Do wniosku należy załączyć mapę z zaznaczonymi wymiarami zjazdu i jego odległością od granic działki. Możemy przygotować taki załącznik po uzgodnieniu z Inwestorem lokalizacji domu na działce i wykonaniu projektu zagospodarowania działki.
Inwestor może również we własnym zakresie, bez naszej pomocy wystąpić wcześniej z takim wnioskiem.
Uwaga! Fakt istnienia zjazdu lub bramy w rzeczywistości nie świadczy o tym, że kiedykolwiek uzgodniono zjazd. Jeśli okaże się, że istniejący zjazd był kiedyś uzgodniony, urząd pisemnie nas o tym poinformuje.
W przypadku dostępu do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, w której posiadamy udział zwykle nie potrzeba potwierdzenia

6. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

W zależności od lokalizacji działki, klasy gruntu oraz konkretnego przypadku może być wymagane przez urząd wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Jeśli występuje taka konieczność należy w odpowiednim urzędzie złożyć wniosek. Do wniosku należy załączyć mapę z zaznaczonym kolorem terenem do wyłączenia z produkcji rolnej oraz bilansem powierzchni. Możemy przygotować taki załącznik po uzgodnieniu z Inwestorem lokalizacji domu na działce i wykonaniu projektu zagospodarowania działki. Inwestor może również we własnym zakresie, bez naszej pomocy wystąpić wcześniej z takim wnioskiem.

7. Potwierdzenie możliwości podłączenia lub braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej

Konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego możliwość lub brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Od 1 stycznia 2020 roku wszedł w życie przepis mówiący, że wszystkie budynki w całym kraju, nawet domy jednorodzinne muszą mieć sprawdzoną możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej. UWAGA! Przepis obowiązuje nawet jeśli w okolicy nie istnieje sieć ciepłownicza. Każdy inwestor musi to sprawdzić!

8. Warunki podłączenia mediów

UWAGA! WARUNKI PODŁĄCZENIA MEDIÓW NIE SĄ WYMAGANE PRZEZ NAS DO PROJEKTU NA POZWOLENIE NA BUDOWĘ DOMU. PROJEKTY PRZYŁĄCZY POWINNY BYĆ JEDNAK ZLECONE WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZEZ INWESTORA DO OPRACOWYWANIA RÓWNOLEGLE W CZASIE GDY PROJEKTOWANY JEST DOM.

W początkowym etapie planowania budowy domu należy dowiedzieć się jakie są możliwości podłączenia mediów do danej działki. Inwestor zobowiązany jest zlecić we własnym zakresie opracowanie projektu przyłączy oraz infrastruktury technicznej po uzgodnieniu lokalizacji domu na działce z naszym projektantem.

W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć wnioski do odpowiednich firm lub instytucji.
• Warunki przyłączenia instalacji elektrycznej – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego Zakładu Energetycznego
• Warunki przyłączenia wodociągu i kanalizacji – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, np. PWiK
• Warunki przyłączenia gazu – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa
• Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego zarządcy sieci ciepłowniczej

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
Aby rozpocząć projektowanie domu potrzebujemy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. O wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej działki składamy wniosek do urzędu miasta lub urzędu gminy w zależności od miejscowości i otrzymujemy go za odpowiednią opłatą. Czas oczekiwania na dokument wynosi do 1 miesiąca. Nie wszystkie miejscowości w naszym kraju posiadają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danej miejscowości nie ma sporządzonego przez miasto lub gminę planu zagospodarowania, wówczas inwestor musi się ubiegać o decyzję o warunkach zabudowy. Uzyskanie takiej decyzji zajmuje około 2 miesiące. Należy jak najszybciej złożyć w urzędzie wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (warto dokładnie zapytać w urzędzie jakich załączników faktycznie wymagają). We wniosku podaje się podstawowe parametry planowanego budynku więc warto mieć wstępnie wybrany projekt.

2. Aktualna mapa do celów projektowych
Aktualna mapa do celów projektowych potrzebna jest w skali 1:500. Mapę tę może wykonać dowolny geodeta na zasadzie zlecenia usługi (takiej mapy nie da się zamówić w żadnym urzędzie). Na mapie powinna zostać zaznaczona przez geodetę nieprzekraczalna linia zabudowy. Mapa powinna obejmować dostęp do drogi publicznej. Uwaga! Mapę należy zamówić u geodety jak najszybciej jeśli została podjęta decyzja o budowie domu na konkretnej działce. Czas oczekiwania na mapę może być bardzo długi w zależności od lokalizacji działki. Brak mapy wstrzyma ukończenie prac projektowych. Bez tej mapy nie da się złożyć wniosku o pozwolenie na budowę domu. Wymagany jest tylko 1 egzemplarz oryginału mapy do celów projektowych. Bardzo przydatny na etapie projektowania jest również plik z mapą w formacie DXF od geodety, jego przesłanie możliwe jest zwykle przed otrzymaniem oryginałów mapy do celów projektowych od geodety, co usprawnia proces projektowy.

3. Dokument potwierdzający dokładną powierzchnię działki
Konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego powierzchnię działki tj. uproszczony lub pełny wypis z rejestru gruntów. Jeśli na działce zlokalizowane są istniejące budynki konieczny jest również wypis z kartoteki budynków. Informacja o dokładnej powierzchni działki potrzebna jest do projektu zagospodarowania terenu oraz bilansów w projekcie budowlanym.

4. Opinia geotechniczna
Badanie gruntu wykonuje dla Państwa geotechnik na zasadzie zlecenia usługi. Takie badanie należy zlecić do wykonania w trakcie prac projektowych po uzgodnieniu z projektantem lokalizacji domu na działce.

5. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej
Praktycznie każda działka budowlana posiada dostęp do drogi publicznej, czyli przylega do takiej drogi (I) lub dostęp zapewniony jest przez drogę wewnętrzną, w której inwestor posiada udział (II).
Jeśli działka przylega do drogi publicznej należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.
Zarządcy dróg:
• drogi gminne – wójt/burmistrz/prezydent miasta,
• drogi powiatowe – zarząd powiatu,
• drogi wojewódzkie – zarząd województwa,
• drogi krajowe – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
wyjątek stanowią drogi publiczne (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) w granicach miast na prawach powiatu, dla których zarządcą jest prezydent miasta.
Do wniosku należy załączyć mapę z zaznaczonymi wymiarami zjazdu i jego odległością od granic działki. Możemy przygotować taki załącznik po uzgodnieniu z Inwestorem lokalizacji domu na działce i wykonaniu projektu zagospodarowania działki.
Inwestor może również we własnym zakresie, bez naszej pomocy wystąpić wcześniej z takim wnioskiem.
Uwaga! Fakt istnienia zjazdu lub bramy w rzeczywistości nie świadczy o tym, że kiedykolwiek uzgodniono zjazd. Jeśli okaże się, że istniejący zjazd był kiedyś uzgodniony, urząd pisemnie nas o tym poinformuje.
W przypadku dostępu do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, w której posiadamy udział zwykle nie potrzeba potwierdzenia.

6. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
W zależności od lokalizacji działki, klasy gruntu oraz konkretnego przypadku może być wymagane przez urząd wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Jeśli występuje taka konieczność należy w odpowiednim urzędzie złożyć wniosek. Do wniosku należy załączyć mapę z zaznaczonym kolorem terenem do wyłączenia z produkcji rolnej oraz bilansem powierzchni. Możemy przygotować taki załącznik po uzgodnieniu z Inwestorem lokalizacji domu na działce i wykonaniu projektu zagospodarowania działki. Inwestor może również we własnym zakresie, bez naszej pomocy wystąpić wcześniej z takim wnioskiem.

7. Potwierdzenie możliwość lub braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej
Konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego możliwość lub brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Od 1 stycznia 2020 roku wszedł w życie przepis mówiący, że wszystkie budynki w całym kraju, nawet domy jednorodzinne muszą mieć sprawdzoną możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej. UWAGA! Przepis obowiązuje nawet jeśli w okolicy nie istnieje sieć ciepłownicza. Każdy inwestor musi to sprawdzić!

8. Warunki podłączenia mediów
UWAGA! WARUNKI PODŁĄCZENIA MEDIÓW NIE SĄ WYMAGANE PRZEZ NAS DO PROJEKTU NA POZWOLENIE NA BUDOWĘ DOMU. PROJEKTY PRZYŁĄCZY POWINNY BYĆ JEDNAK ZLECONE WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZEZ INWESTORA DO OPRACOWYWANIA RÓWNOLEGLE W CZASIE GDY PROJEKTOWANY JEST DOM.

W początkowym etapie planowania budowy domu należy dowiedzieć się jakie są możliwości podłączenia mediów do danej działki. Inwestor zobowiązany jest zlecić we własnym zakresie opracowanie projektu przyłączy oraz infrastruktury technicznej po uzgodnieniu lokalizacji domu na działce z naszym projektantem.

W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć wnioski do odpowiednich firm lub instytucji.
• Warunki przyłączenia instalacji elektrycznej – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego Zakładu Energetycznego
• Warunki przyłączenia wodociągu i kanalizacji – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, np. PWiK
• Warunki przyłączenia gazu – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa
• Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego zarządcy sieci ciepłowniczej

ENERGOOSZCZĘDNE DOMY DREWNIANE

NASZ ADRES:

ŻELKÓW KOLONIA
UL. PIASKOWA 27
08-110 SIEDLCE

+48 505 027 173

BIURO@DOMYIDACHY.PL

SOCIAL MEDIA: