DOKUMENTY POTRZEBNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOMU

1. Wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja
o warunkach zabudowy.

Aby rozpocząć projektowanie domu potrzebujemy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. O wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej działki składamy wniosek do urzędu miasta lub urzędu gminy w zależności od miejscowości i otrzymujemy go za odpowiednią opłatą. Czas oczekiwania na dokument wynosi do 1 miesiąca. Nie wszystkie miejscowości w naszym kraju posiadają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danej miejscowości nie ma sporządzonego przez miasto lub gminę planu zagospodarowania, wówczas inwestor musi się ubiegać o decyzję o warunkach zabudowy. Uzyskanie takiej decyzji zajmuje około 2 miesiące. Należy jak najszybciej złożyć w urzędzie wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (warto dokładnie zapytać w urzędzie jakich załączników faktycznie wymagają). We wniosku podaje się podstawowe parametry planowanego budynku więc warto mieć wstępnie wybrany projekt.

2. Dokument potwierdzający
dokładną powierzchnię
działki

Informacja o dokładnej powierzchni działki potrzebna jest do projektu zagospodarowania terenu oraz bilansów w projekcie budowlanym. Dokumentem potwierdzającym powierzchnię działki może być wypis rejestru gruntów lub z akt notarialny.

3. Aktualna mapa do
celów projektowych

Aktualna mapa do celów projektowych potrzebna jest w skali 1:500. Mapę tę może wykonać dowolny geodeta na zasadzie zlecenia usługi (takiej mapy nie da się zamówić w żadnym urzędzie). Na mapie musi zostać zaznaczona przez geodetę nieprzekraczalna linia zabudowy. Mapa powinna obejmować dostęp do drogi publicznej. Uwaga! Mapę należy zamówić jak najszybciej jeśli została podjęta decyzja o budowie domu na konkretnej działce. Czas oczekiwania na mapę może być bardzo długi w zależności od lokalizacji działki. Brak mapy wstrzyma ukończenie prac projektowych. Bez tej mapy nie da się złożyć wniosku o pozwolenie na budowę domu

4. Opinia geotechniczna

Badanie gruntu wykonuje dla Państwa geotechnik na zasadzie zlecenia usługi. Takie badanie należy zlecić do wykonania w trakcie prac projektowych po uzgodnieniu z projektantem lokalizacji domu na działce.

5. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu
z drogi publicznej

Praktycznie każda działka budowlana posiada dostęp do drogi publicznej, czyli przylega do takiej drogi (I) lub dostęp zapewniony jest przez drogę wewnętrzną, w której inwestor posiada udział (II).
Jeśli działka przylega do drogi publicznej należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.
Zarządcy dróg:
• drogi gminne – wójt/burmistrz/prezydent miasta,
• drogi powiatowe – zarząd powiatu,
• drogi wojewódzkie – zarząd województwa,
• drogi krajowe – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
wyjątek stanowią drogi publiczne (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) w granicach miast na prawach powiatu, dla których zarządcą jest prezydent miasta.
Do wniosku należy załączyć mapę z zaznaczonymi wymiarami zjazdu i jego odległością od granic działki. Możemy przygotować taki załącznik po uzgodnieniu z Inwestorem lokalizacji domu na działce i wykonaniu projektu zagospodarowania działki.
Inwestor może również we własnym zakresie, bez naszej pomocy wystąpić wcześniej z takim wnioskiem.
Uwaga! Fakt istnienia zjazdu lub bramy w rzeczywistości nie świadczy o tym, że kiedykolwiek uzgodniono zjazd. Jeśli okaże się, że istniejący zjazd był kiedyś uzgodniony, urząd pisemnie nas o tym poinformuje.
W przypadku dostępu do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, w której posiadamy udział zwykle nie potrzeba potwierdzenia.

6. Wyłączenie gruntów
z produkcji rolnej

W zależności od lokalizacji działki, klasy gruntu oraz konkretnego przypadku może być wymagane przez urząd wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Jeśli występuje taka konieczność należy w odpowiednim urzędzie złożyć wniosek. Do wniosku należy załączyć mapę z zaznaczonym kolorem terenem do wyłączenia z produkcji rolnej oraz bilansem powierzchni. Możemy przygotować taki załącznik po uzgodnieniu z Inwestorem lokalizacji domu na działce i wykonaniu projektu zagospodarowania działki. Inwestor może również we własnym zakresie, bez naszej pomocy wystąpić wcześniej z takim wnioskiem.

7. Warunki podłączenia
mediów

UWAGA! WARUNKI PODŁĄCZENIA MEDIÓW NIE SĄ WYMAGANE DO PROJEKTU NA POZWOLENIE NA BUDOWĘ
W początkowym etapie planowania budowy domu należy jednak dowiedzieć się jakie są możliwości podłączenia mediów do danej działki. W tym celu należy złożyć wnioski do odpowiednich firm.
• Warunki przyłączenia instalacji elektrycznej – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego Zakładu Energetycznego
• Warunki przyłączenia wodociągu i kanalizacji – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, np. PWiK
• Warunki przyłączenia gazu – z wnioskiem należy wystąpić do lokalnego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa
• Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej – od 1 stycznia 2020 roku wszedł w życie przepis mówiący, że wszystkie budynki w całym kraju, nawet domy jednorodzinne muszą mieć sprawdzoną możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej. UWAGA! Przepis obowiązuje nawet jeśli w okolicy nie istnieje sieć ciepłownicza. Każdy inwestor musi to sprawdzić!

ENERGOOSZCZĘDNE DOMY DREWNIANE

NASZ ADRES:

ŻELKÓW KOLONIA
UL. PIASKOWA 27
08-110 SIEDLCE

+48 505 027 173

BIURO@DOMYIDACHY.PL

SOCIAL MEDIA: