PRZEKRÓJ STANDARDOWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
PRZEKRÓJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
WARIANT ZE SZCZELINĄ INSTALACYJNĄ
PRZEKRÓJ STANDARDOWY ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ

Do budowy domu drewnianego wykorzystujemy drewno konstrukcyjne certyfikowane, klasy C24, świerk skandynawski. Tarcica jest suszona komorowo, czterostronnie strugana z sfazowanymi krawędziami wzdłużnymi. Wilgotność drewna, nie przekracza 19%. Klasa reakcji na ogień to D-s2,d0, a klasa odporności biologicznej – 4.

Dlaczego wybrać certyfikowane drewno konstrukcyjne?
Daje nam to pewność, że jest ono wolne od wad, takich jak na przykład: skrętność słoi, pleśnie, grzyby lub mursz, czyli zgnilizna drewna. Drewno posiadające certyfikat jest suche – maksymalnie 19% wilgotności. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której wysychające drewno narusza stabilność konstrukcji, zaczyna ona pracować i w rezultacie pękają płyty gipsowo-kartonowe, a nawet cała konstrukcja osiada. Drewno suszone ma ponadto znacznie lepsze parametry wytrzymałościowe, co oznacza, że możemy zastosować mniejsze przekroje belek, niż w przypadku mokrej tarcicy.

Kolejną zaletą drewna C24 jest struganie. Drewno strugane zapewnia zabezpieczenie konstrukcji od ognia, ponieważ ślizga się on po gładkiej powierzchni i po znacznie dłuższym czasie zaczyna trawić budulec. Struganie pozwala również skutecznie chronić przed składaniem jaj przez owady.
Warto być świadomym, że powszechnie praktykowane w Polsce, używanie mokrego drewna na konstrukcje, jedynie pozornie obniża koszty budowy.

Standardowo wykorzystujemy elementy nośne z drewna litego o grubości 45mm lub 60mm. Podstawowy moduł, który stosujemy podczas budowy konstrukcji domu drewnianego to osiowy rozstaw elementów co 62,5cm dla słupków ścian. Na konstrukcję ścian składa się podwalina, słupki i oczep. Odizolowane (poziomą izolacją przeciwwilgociową) podwaliny ścian, spoczywają na fundamentach lub płycie fundamentowej.
W miejscu wykonania otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie zaprojektowane są elementy wzmacniające konstrukcję ściany, w postaci dodatkowych słupków po każdej stronie otworu oraz nadproża i tzw. parapety zamykające otwory odpowiednio od góry i od dołu. Dodatkowo stosowane są skrócone słupki nad i pod otworem w ścianie, rozmieszczane tak by zachowany był ich osiowy rozstaw.