przekroj (2)

Do budowy domu drewnianego wykorzystujemy drewno konstrukcyjne certyfikowane, klasy C24, świerk skandynawski. Tarcica jest suszona komorowo, czterostronnie strugana z sfazowanymi krawędziami wzdłużnymi. Wilgotność drewna, nie przekracza 19%. Klasa reakcji na ogień to D-s2,d0, a klasa odporności biologicznej – 4.

Dlaczego wybrać certyfikowane drewno konstrukcyjne?
Daje nam to pewność, że jest ono wolne od wad, takich jak na przykład: skrętność słoi, pleśnie, grzyby lub mursz, czyli zgnilizna drewna. Drewno posiadające certyfikat jest suche – maksymalnie 19% wilgotności. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której wysychające drewno narusza stabilność konstrukcji, zaczyna ona pracować i w rezultacie pękają płyty gipsowo-kartonowe, a nawet cała konstrukcja osiada. Drewno suszone ma ponadto znacznie lepsze parametry wytrzymałościowe, co oznacza, że możemy zastosować mniejsze przekroje belek, niż w przypadku mokrej tarcicy.

Kolejną zaletą drewna C24 jest struganie. Drewno strugane zapewnia zabezpieczenie konstrukcji od ognia, ponieważ ślizga się on po gładkiej powierzchni i po znacznie dłuższym czasie zaczyna trawić budulec. Struganie pozwala również skutecznie chronić przed składaniem jaj przez owady.
Warto być świadomym, że powszechnie praktykowane w Polsce, używanie mokrego drewna na konstrukcje, jedynie pozornie obniża koszty budowy.

Standardowo wykorzystujemy elementy nośne z drewna litego o grubości 45mm lub 60mm. Podstawowy moduł, który stosujemy podczas budowy konstrukcji domu drewnianego to osiowy rozstaw elementów co 62,5cm dla słupków ścian. Na konstrukcję ścian składa się podwalina, słupki i oczep. Odizolowane (poziomą izolacją przeciwwilgociową) podwaliny ścian, spoczywają na fundamentach lub płycie fundamentowej.
W miejscu wykonania otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie zaprojektowane są elementy wzmacniające konstrukcję ściany, w postaci dodatkowych słupków po każdej stronie otworu oraz nadproża i tzw. parapety zamykające otwory odpowiednio od góry i od dołu. Dodatkowo stosowane są skrócone słupki nad i pod otworem w ścianie, rozmieszczane tak by zachowany był ich osiowy rozstaw.

drewnoooo